فیلتر کردن
مرتب بر اساس

آپارتمان 49 متری

613,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام
613,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام

آپارتمان 53 متری

667,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام
667,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام

آپارتمان 62 متری

812,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
812,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

آپارتمان 87 متری

1,118,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1,118,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

آپارتمان 76 متری

790,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 76 متر
790,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 76 متر

آپارتمان 75 متری

930,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 75 متر
930,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 75 متر

آپارتمان 49 متری،طبقه سوم در اندیشه

460,000,000 تومان / 85000000رهن
1 تخت 1 حمام
460,000,000 تومان / 85000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان 53 متری شیک در طبقه اول در اندیشه

350,000,000 تومان / 70000000رهن
1 تخت 1 حمام
350,000,000 تومان / 70000000رهن
1,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان 61 متری با وام بانکی در اندیشه

440,000,000 تومان / 70000000رهن
2 تخت 1 حمام
440,000,000 تومان / 70000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
2 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان 47 متری در طبقه اول در اندیشه

360,000,000 تومان / 70000000رهن
1 تخت 1 حمام
360,000,000 تومان / 70000000رهن
100,000,000 تومان / 100000000
1 تخت 1 حمام

آپارتمان 53 متری در طبقه اول در اندیشه

490,000,000 تومان / 80000000رهن
1 تخت 1 حمام
490,000,000 تومان / 80000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان 37 متری در اندیشه

500,000,000 تومان / 70000000رهن
1 تخت 1 حمام
500,000,000 تومان / 70000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام
1 2 3 11