فیلتر کردن
مرتب بر اساس
605 تومان / 90000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
2 تخت 1 حمام
65,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام

آپارتمان لوکس 130 متری

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ویلا ساحلی 200 متری

15,000 تومان / mo
5 تخت 4 حمام 1500 متر
15,000 تومان / mo
5,000 تومان / Weekly
5 تخت 4 حمام 1500 متر