فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خانه ویلایی 3 طبقه

8,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
8,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

خانه ویلایی 360 متری – فاز3 اندیشه

4,000,000,000 تومان
6 تخت 3 حمام
4,000,000,000 تومان
6 تخت 3 حمام
3,000,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام

ویلای 200 متری در فاز3 اندیشه

8,000,000,000 تومان
4 تخت 6 حمام
8,000,000,000 تومان
4 تخت 6 حمام