فیلتر کردن
مرتب بر اساس

آپارتمان 49 متری

613,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام
613,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام

آپارتمان 53 متری

667,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام
667,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام

آپارتمان 62 متری

812,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
812,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

آپارتمان 87 متری

1,118,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1,118,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

آپارتمان 76 متری

790,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 76 متر
790,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 76 متر

آپارتمان 54 متری

492,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام
492,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام

آپارتمان 54 متری لوکس

620,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام
620,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام

آپارتمان 46 متری

520,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام
520,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام

آپارتمان 40 متری

466,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام
466,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام

آپارتمان 55 متری نوساز

633,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام
633,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام

آپارتمان 71 متری

763,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
763,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

آپارتمان 45 متری

551,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام
551,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام
1 2 3 5