فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید آپارتمان 61 متری با وام بانکی در اندیشه

440,000,000 تومان / 70000000رهن
2 تخت 1 حمام
440,000,000 تومان / 70000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
2 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان 76 متری در اندیشه

722,000,000 تومان / 70000000رهن
2 تخت 1 حمام
722,000,000 تومان / 70000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
2 تخت 1 حمام
500,000,000 تومان / 70000000رهن
160,000,000 تومان / تومان وام
2 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان 66 متری در اندیشه فاز یک

539,999,998 تومان / 80000000رهن
2 تخت
539,999,998 تومان / 80000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
2 تخت

فروش آپارتمان 57 متری دو خواب در اندیشه فاز یک

560,000,000 تومان / 80000000رهن
2 تخت 157 حمام
560,000,000 تومان / 80000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
2 تخت 157 حمام
605 تومان / 90000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
2 تخت 1 حمام

قیمت آپارتمان دو خواب رو به نما در اندیشه فاز یک

700,000,000 تومان / 80000000رهن
2 تخت 1 حمام
700,000,000 تومان / 80000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
2 تخت 1 حمام

71متر آپارتمان 2خواب پنجره خور در اندیشه

620,000,000 تومان / 100000000 رهن
2 تخت 1 حمام
620,000,000 تومان / 100000000 رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
2 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان 81 متری دو خواب در اندیشه فاز یک

690,000,000 تومان / 120000000رهن
2 تخت 1 حمام
690,000,000 تومان / 120000000رهن
160,000,000 تومان / تومان وام
2 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان 64متری دو خواب با پکیج در اندیشه

5,340,000,000 تومان / 100000000
2 تخت 1 حمام
5,340,000,000 تومان / 100000000
100,000,000 تومان / تومان وام
2 تخت 1 حمام
705,000,000 تومان / 150000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
2 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان 60متری دو خواب در اندیشه فاز یک

685,000,000 تومان / 75000000
2 تخت 1 حمام
685,000,000 تومان / 75000000
160,000,000 تومان / تومان وام
2 تخت 1 حمام
1 2