فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید آپارتمان 37 متری در اندیشه

500,000,000 تومان / 70000000رهن
1 تخت 1 حمام
500,000,000 تومان / 70000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان 77 متری در اندیشه

690,000,000 تومان / 150000000رهن
1 تخت 1 حمام
690,000,000 تومان / 150000000رهن
160,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان 58 متری در اندیشه

560,000,000 تومان / 85000000رهن
1 تخت 1 حمام
560,000,000 تومان / 85000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان شیک در اندیشه

350,000,000 تومان / 80000000رهن
1 تخت 1 حمام
350,000,000 تومان / 80000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان در مجتمع الماس اندیشه

520,000,000 تومان / 70000000رهن
1 تخت 1 حمام
520,000,000 تومان / 70000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام
553,000,000 تومان / 75000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت