veanouse_f

درباره نویسنده

144 Properties by veanouse_f

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید آپارتمان تازه نقاشی شده در اندیشه

5,800,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام
5,800,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام

آپارتمان 42 متری در طبقه دوم در اندیشه

275,000,000 تومان / 65000000رهن
1 تخت 1 حمام
275,000,000 تومان / 65000000رهن
10,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان 55 متری با پارکینگ اختصاصی

770,000,000 تومان / 70000000رهن
2 تخت 1 حمام
770,000,000 تومان / 70000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
2 تخت 1 حمام

خرید ویلای شیک در اندیشه فاز5

7,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام
7,000,000,000 تومان
30 تومان / درصد تهاتر
4 تخت 3 حمام

خرید آپارتمان با 460 میلیون در اندیشه فاز یک

460,000,000 تومان / 80000000رهن
1 تخت 1 حمام
460,000,000 تومان / 80000000رهن
160,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان 77 متری در اندیشه

690,000,000 تومان / 150000000رهن
1 تخت 1 حمام
690,000,000 تومان / 150000000رهن
160,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان 58 متری در اندیشه

560,000,000 تومان / 85000000رهن
1 تخت 1 حمام
560,000,000 تومان / 85000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان 50 متری در اندیشه

370,000,000 تومان / 70000000رهن
1 تخت 1 حمام
370,000,000 تومان / 70000000رهن
160,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام

خرید ملک ارزان در اندیشه

500,000,000 تومان / 80000000رهن
1 تخت 2 حمام
500,000,000 تومان / 80000000رهن
10,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 2 حمام

خرید آپارتمان 66 متری در اندیشه فاز یک

539,999,998 تومان / 80000000رهن
2 تخت
539,999,998 تومان / 80000000رهن
100,000,000 تومان / تومان وام
2 تخت

خرید آپارتمان در اندیشه

540,000,000 تومان / 80000000رهن
1 تخت 1 حمام
540,000,000 تومان / 80000000رهن
160,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام

خرید آپارتمان 57 متری پارکینگ دار در اندیشه

500,000,000 تومان / 70000000رهن
1 تخت 1 حمام
500,000,000 تومان / 70000000رهن
10,000,000 تومان / تومان وام
1 تخت 1 حمام
1 2 3 4 12